KİRALAMA ŞARTLARI

 

Kiralama Süresi :

 

En az kiralama süresi 24 saattir.

 

Sürücü Belgesi ve Yaş Alt Limiti :

 

Başvurularda en az 23 yaşınnda ve 3 yıllık geçerli oto ehliyetine sahip olmak gerekmektedir.

 

Kullanım ve Kilometre Limiti :

 

Kiralanan araçlarda herhangi bir kullanım kilometre limiti yoktur ve araçlar sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanılabilir.

 

Trafik Cezaları :

 

Sözlesme süresince olubabilecek her türlü trafik cezaları ve sorumluluk kiracıya aittir.

 

Sigorta :

Bütün araçlar T.C. yasaların öngördügü Trafik Sigortası ve ayrıca Özel Kasko Sigortası ile sigortalanmıştır. Bahse konu sigorta şartlarının yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kiracıya aittir.

 

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Noktalar :

 

Alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde olmak,

Belirlenen hız limitini aşmak,

Kaza esnasında aracı bulunduğu yerden hareket ettirmek,

Kazaya sebebiyet veren taraf olmak,

Kaza tespit raporu, alkol raporu veya çalıntı raporu gibi sigorta kapsamında öncelikli resmi tutanak ve belgeleri almamak

Lütfen genel şartlar ve sigorta kapsamında daha detaylı bilgi almak için irtibata geçiniz.

Araç kiralama fiyatlarına hariç olan hizmet ve ürünler.

 

Yakıt

 

Akaryakıt fiyatlarımıza dahil değildir, kiralama başlangıcında kontratta belirtilen seviyede teslim edilen yakıt kiralama sonunda aynı seviyede teslim alınır. Eksik veya boş depo benzin ile iade edilen araçlarda, yakıt farkı, hizmet ücreti ile birlikte alınır.

 

Araçlarımızda benzin deposu ikaz düğmesi yanmayacak şekilde bir miktar yakıt ile müşterilere teslim edilir, Dönüşte aracı bize teslim ederken içinde bulunan benzinin iadesi yapılmaz.

 

ilave Sürücü

 

Ehliyetin gösterilmesi ve kiralama ön şartlarına uyması halinde ( depozit ön şartı hariç ) bir kontrata 2 sürücü herhangi bir ücret talep edilmeksizin yazılabilir.

 

 

Kira Kontrat?nda De?i?iklik Talepleri

 

Kiralama fiyat? ve verilen rezervasyon onay? ba?lang?çta anla??lm?? olan ko?ullara göre verilmi?tir. Bu ko?ullarda talep edilebilecek bir de?i?ikli?i operasyonel olarak kar??layabilmenin mümkün olmad??? durumlarda ( arac?n rezervasyonunun olmas?, bak?m kilometresinin gelmesi vb.) bu talep kar??lanamayabilir. De?i?iklik talebi kabul edilmi? olsa dahi bu durum ba?ta belirlenen fiyat hesaplamas?n? de?i?tirece?i için ek bir ücret talep edilebilir veya erken dönü?lerde iade yap?lamayabilir. A?a??daki ko?ullardan herhangi birisinde meydana gelebilecek bir de?i?iklik kiralama ?artlar?n? de?i?tirebilir. Kiralama süresinin uzat?lmas? talebi, ilk uzatmada telefon ile al?n?r ve ücreti mail order ile tahsil edilirek onaylan?r. Daha sonraki uzatma taleplerinde ise arac?n ofislerimizden birisine getirilip kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

 

 

Kiralama süresi 24 saattir. Her bir saatlik geç teslim için günlük kiralama bedelinin %20’si kadar bir tutar talep edilebilir. Araç tesliminde onay al?nmaks?z?n ya?anan gecikmeler Sigortadan Yararland?rma Teminat?n?n ( Tam veya Muafiyetli Kaza Sigortas? ) devre d??? kalmas?na yol açabilece?i gibi ilave saat fark? ücretinin de do?mas?na sebep olabilecektir.

 

Di?er Operasyonel Ekstralar

 

Yolculu?unuz esnas?nda ihtiyaç olabilece?ini dü?ündü?ünüz hizmetleri rezervasyon sorumlular?m?za iletmeniz halinde fiyat ve uygunluk durumu hakk?nda bilgi alabilirsiniz.

 

Rezervasyon ?artlar?

 

?nternet sitemiz arac?l???yla yapm?? oldu?unuz rezervasyonlar a?a??daki ?artlar ile geçerlidir:

Yapm?? oldu?unuz rezervasyon ko?ullar?n?n de?i?tirilmesi talebi halinde ( dönü? tarihinin önce veya

sonraya al?nmas?, dönü? istasyonunun de?i?mesi, araç grubunun de?i?tirilmesi, kontrata ilave sürücü

eklenmesi talebi ) talep kar??lanamayaca?? gibi, kar??lanmas? halinde de ek bir ücret talep edilmesi

veya kiralama bedelinde bir indirim yap?lamamas? durumu ortaya ç?kabilir.

 

Sitemizde görmü? oldu?unuz tüm fiyatlara Muafiyetli Kaza Sigortas?, KDV ve s?n?rs?z kilometre kullan?m? dahildir. Di?er ek hizmet ihtiyaçlar?n?z için “Fiyat Ko?ullar?”’n? okuyarak bilgi alabilirsiniz.

 

Rezervasyon yo?unlu?u olan dönemlerde araç kiralama bedelinin tamam? veya bir k?sm? rezervasyon esnas?nda “mail order” veya “hesaba havale” yöntemlerinden birisi ile talep edilebilir. Rezervasyonun arac?n teslim gün ve saatine 48 saat veya daha k?sa bir süre kala iptal edilmek istenmesi halinde bir günlük kira bedelinden az olmamak kayd?yla toplam kiralama bedelinin %30′u “araç rezervasyon bedeli” olarak tahsil edilir ve geri kalan tutar iade edilir.

 

Kiralama esnas?nda kira kontrat? imzalat?lacakt?r.

 

S?k yap?lan bir uygulama olmamas?na ra?men yapm?? oldu?unuz rezervasyondaki seçilen araç marka ve modeli e?de?er bir araç ile de?i?tirilebilir.

 

Yolculuklar?n?zda bir sorun ile kar??la??lmamas? için tüm tedbirler al?nm?? olmas?na ra?men olas? bir ihtiyaç halinde size bildirilecek olan irtibat telefonlar?n? aray?n?z.

 

Kesin rezervasyon yapt?rman?z? takiben rezervasyon departman?m?z taraf?ndan aranacak veya bir mesaj alacaks?n?z. Ödemenizi, kredi kart?n?zdan “mail order” veya “hesaba havale” ile rezervasyon a?amas?nda veya arac? teslim al?rken kredi kart? ile veya nakit olarak ödeyebilirsiniz.

 

Kiralama bedelinin ?irketiniz taraf?na faturanlamas?n? istiyorsan?z Fatura bilgilerinizi bize ula?t?rman?z halinde, muhasebe departman?m?z konuyla ilgili ?irketinizin ilgili ki?ileriyle temasa geçecektir.

 

Sitemizden yapm?? oldu?unuz rezervasyonlar “Araç Kiralayabilme ?artlar?”, “Fiyat Ko?ullar?” ve “Site Kullan?m ?artlar?”n?n taraf?n?zdan okunup kabul edilmesi halinde geçerlidir.

ALBEA 2010 -2012 benz
SYMBOL 2010 -2012 benz
ALBEA 2010 - 2011 dizel
L?NEA 2011 - 2012 dizel
Renault Fluence 2010 dizel
Logan MCV 2012 Dizel
Fiat Doblo Dizel
Reno Clio Auto HB 2012 benz
Kiralamak istediğiniz aracı online rezervasyon sistemimizi kullanarak en uygun fiyata kiralayabilirsiniz.
Alış Bilgileri
İade Bilgileri
Para Birimi
Özel Ekipman
NAVİGASYON
BEBEK KOLTUĞU
Rezervasyon Bilgileri
Araç Alış Tarihi
23/04/2014
Araç Alış Saati
22:00
Araç Alış Yeri
-
Araç İade Tarihi
23/04/2014
Araç İade Tarihi
22:00
Araç İade Yeri
-
Canlı
Destek
Sizi
Arayalım

Sözleşme
HAVA DURUMU
İZMİR
24 °C

Yüksek: 28 °C   Düşük: 17 °C

7 / 24 Servis ve Hizmet
Rent A Car; siz değerli müşterilerimizin araç kiralama, rent a car, havalimanı transfer gibi sunduğu hizmetlerde 7 - 24 sınırsız hizmet anlayışını benimsemiştir. Herhangi bir oto kiralama(rent a car) hizmetinde herhangi bir zamanda yaşadığınız problemi ve çözümümüzü 7-24 yakınınızda bulacaksınız...
Çocuk Koltuğu
Araçlara bebek ve çocuk koltuğu sağlanabilmektedir. Rezervasyonunuz esnasında belirtmeniz halinde rezervasyon sorumlularımız size bilgi vereceklerdir.